Biuro nieruchomości ARKADIA przestrzega wszystkich wytycznych związanych z użytkowaniem dronów, ich obsługą i eksploatacją. Zdjęcia wykonane podczas lotów są zgodne z przepisami i wysokimi standardami. Od 31 grudnia 2020 roku zostały zmienione przepisy dotyczące dronów w całej Europie. Zakładają one klasyfikację wykonywanych lotów w oparciu o stopień ryzyka wykonywanych operacji lotniczych. Obowiązuje nowy podział na kategorie: otwarta, szczególna oraz certyfikowana.

Operacje bezzałogowymi statkami powietrznymi będą sklasyfikowane w oparciu o ich stopień ryzyka. Powstaną 3 kategorie lotów: otwarta (operacje o najniższym stopniu ryzyka), szczególna (operacje o średnim ryzyku) oraz certyfikowana (operacje o stopniu ryzyka porównywalnym do lotnictwa załogowego). Każdy, kto będzie chciał latać dronem o masie powyżej 250 g lub dronem posiadającym kamerę, zgodnie z wymaganiami kategorii otwartej, będzie musiał zarejestrować się, przejść szkolenie i test on-line na stronie drony.ulc.gov.pl.

drony włocławek

Operacje w kategorii otwartej mogą być wykonywane tylko w zasięgu wzroku pilota lub obserwatora, do maksymalnej wysokości 120 metrów. Wymagane jest również poszanowanie prywatności innych osób oraz zachowanie bezpiecznej odległości między dronem a innymi osobami, zwierzętami oraz statkami powietrznymi.
Kategoria otwarta przeznaczona jest dla lotów o najniższym stopniu ryzyka. Loty w kategorii wykonuje się w podkategoriach: A1, A2 i A3.  

Spełnione muszą zostać następujące warunki:
•    dron należy do klasy C0, C1, C2, C3, C4 lub został skonstruowany do użytku prywatnego
•    waga drona jest równa lub mniejsza 25 kg
•    lot wykonywany jest w warunkach VLOS (z wyjątkiem przypadków, gdy lot wykonywany jest w trybie podążania za stacją bazową lub wykorzystywany jako obserwator)
•    operator zapewnia utrzymanie określonych odległości od osób
•    maksymalna wysokość lotów to 120 metrów nad ziemią
•    podczas lotu nie są przewożone materiały niebezpieczne, ani zrzucane żadne inne materiały

Podkategoria A1 (loty nad ludźmi) - drony klasy C0 (do 250 g), C1 do 900 g), budowane samodzielnie (do 250 g); dopuszcza się przelot nad osobami postronnymi, zakaz lotów nad zgromadzeniami osób. 
Podkategoria A2 (loty blisko ludzi) - drony w klasie C2 (do 4 kg); zakaz lotów nad osobami i zgromadzeniami osób, minimalna odległość od osób to 30 m lub 5 m, jeżeli dron posiada funkcję ograniczającą prędkość lotu do 5 m/s.
Podkategoria A3 (loty z daleka od ludzi) - drony w klasie C3 i C4 lub budowane samodzielnie (do 25 kg); zakaz wlatywania nad osoby i zgromadzenia osób - odległość pozioma od osób i zabudowy minimum 150 m; obszary z założenia bez osób postronnych (pole, łąka).