Biuro nieruchomości ARKADIA wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oferuje usługi zdjęć i filmów nieruchomości wykonane dronami. Stale śledzi przepisy dotyczące wykonywania tej usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wprowadza i przestrzega nowych wytycznych i szybko wdraża zmiany.

Zdjęcia i filmy wykonywane dronami są zgodnie z prawem na profesjonalnym sprzęcie wykonujących zdjęcia i filmy wysokiej jakości. Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego czytamy następującą wypowiedź Janusza Janiszewskiego Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej: „Polska jest krajem o najwyższym poziomie cyfryzacji usług wspierających wykonywanie operacji bezzałogowych statków powietrznych. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jako pierwsza w Europie uruchomiła operacyjnie system do koordynacji lotów dronów PansaUTM. Pozwala on m.in. na szybką, cyfrową, niewerbalną komunikację pomiędzy kontrolerami ruchu lotniczego a operatorami dronów. Dzięki niemu operatorzy dronów mogą szybko sprawdzić możliwości lotu w danym obszarze, złożyć cyfrowo plan lotu oraz uzyskać zgodę na lot w sytuacji, gdy nie zagraża on bezpieczeństwu samolotów. To ogromny krok w kierunku integracji lotnictwa załogowego i bezzałogowego.”

drony włocławek
Ponadto Urząd Lotnictwa Cywilnego zauważył, że coraz częściej wykorzystywane są drony w celach komercyjnych. „Latanie dronem to nie tylko ciekawe hobby ale również niesamowity potencjał biznesowy. W tym roku mijają już dwa lata od powstania Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów zlokalizowanego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w którym testowane są m.in. rozwiązania ograniczające ryzyko w operacjach bezzałogowych statków powietrznych zgodnie z nowymi przepisami” – przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak.

W ramach kampanii Urząd Lotnictwa Cywilnego przygotował spot, ulotki oraz plakaty, które można zobaczyć na przystankach autobusowych w Warszawie i Katowicach – miastach, w których wykonuje się najwięcej lotów dronami. Istotnym elementem akcji informacyjnej będzie kampania internetowa, która potrwa około 6 tygodni. Partnerem akcji jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.